• 26 Eylül 2021 / Pazar 12:02
Mutlu Sedat Yılmaz

Mutlu Sedat Yılmaz

Bilişim ERP Proje Yöneticisi

Mutlu Sedat Yılmaz

Bilişim ERP Proje Yöneticisi

Son Yazıları

Savunma ve Havacılık Yan Sanayi Sektörü Çözümü - BilişimERP

Kompozit Detay Parça  / Yarıürün / Alt Montaj Üretimi Temel Zorluklar
• Mobil cihazlardan iş emri ve operasyon kartlarının görüntülenmesi ihtiyacı.
• Ürün ya da üretim yönetimi ile ilgili revizyonların takip edilmesi, uygulanması.
• Tüm ürünlerin geriye dönük olarak ham malzemesinden operatörlere hatta tasarımcısına varıncaya kadar ürün yaşam döngüsü dahilinde izlenebilmesi.
• Otoklav kapasitesi; aynı kür koduyla basınç ve sıcaklık kriterleri ortak olan malzemelerin birlikte fırınlanması.
• Buzdolabında saklanması gereken ömürlü ham malzemelerin sınırlı sayıda ve sürede dolaptan çıkartılması.
• Proje Yönetimi; proje bazında sipariş yönetimi ve maliyet hesaplama.
• İşçilik yoğun bir üretim şekli olduğu için üretimin sahada takibi ve çalışan performansı.
• Gerçek ve ideal operasyon sürelerinin tespiti ve karşılaştırılması.
• AS 9100 veya ISO/TS 16949 Kalite yö­netim sistem standartlarının ve NADCAP  sertifikasyon altyapısının sağlanması.
• Bir araya gelen farklı ömürlerdeki malzemelerin en kritik olanının raf ömrü ve dışarıda kalma süresine göre otoklava girmesi gereken son tarihin takip edilmesi.

Temel Çözüm Açıklamaları 
bilişimERP’de Havacılık & Savunma endüstrisine özel çözümler oluşturulmuştur. Bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerin kendilerine özgü süreçleri bilişimERP’deki bu dikey çözümler sayesinde standart iş süreçleri halinde sürekli ve sistematik olarak uygulanabilir.

• Ürün kalite karakteristikleri ve operasyon talimatlarının daima en güncel hallerini içeren barkodlu iş emri yapısı oluşturulmuştur. Bu dinamik yapı bilişimERP’de operasyon talimatları, kalite kontrol kriterleri veya ürün revizyonlarında yapılan değişiklikleri iş emrine otomatik olarak yansıtır. Böylece üretim en güncel bilgilerle sürekli beslenmektedir. 
• İş emri açılması sırasında İş Emri Formu ve Operasyon Kartlarının pdf dosyaları otomatik oluşturulur ve iş emri ile ilişkilendirilir. Her türlü mobil cihazdan bu belgeler açılabilir.
• bilişimMobile Saha Yönetimi uygulamaları ile operatörler sahada  gerçek zamanlı olarak operasyon gerçekleştirmeleri ve kalite ölçümleri yapabilirler; böylece operasyon paralelinde sistematik malzeme akışı sağlanır, hangi işe ne kadar malzeme tüketildiği, ne kadar işçilik harcandığı gibi bilgiler üretim sırasında kaydedilir, ayrıca işlerin üretimde ne aşamada olduğu bilişimPM ile  canlı olarak izlenebilir. 
• İzlenebilirlik ağacı olarak adlandırdığımız sistem ile sevk edilmiş bir ürünün geçmişe dönük olarak tüm detaylarına ulaşılmakta; hangi sipariş için hangi hammaddeler tüketilerek üretildiği, ne zaman kimlerin çalıştığı, hangi tezgah ya da makinelerden geçtiği, revizyon olup olmadığı gibi detaylar sorgulanabilmektedir.
• Otoklav fırınları ve kesim tezgahları malzemelerin kür kodu gibi özelliklerine göre gruplanarak planlanmaktadır, bu sayede enerji ve iş gücünden tasarruf edilir.
 • Buzdolabında saklanan ömürlü ham malzemelerin buzdolabına giriş-çıkış sayıları ve dışarıda bekleme süreleri barkodlu veri girişi ile otomatik olarak takip edilmektedir; çok kritik olan bu süreçte sıfır hata ile çalışılmaktadır. 
 • Endüstride en önemli konulardan biri olan revizyon ve belge yönetimi tamamen bilişimERP belge yönetimi sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. AS 9100 ve ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi gereklilikleri bilişimERP ile karşılanmaktadır.
• Gerçekleşen maliyetlerin hesaplanmasında ve yeni projelerin maliyetlendirilmesinde sahadan toplanan somut veriler ile çalışılmaktadır. 
• Ana sanayi ile entegre EDI bağlantısı ile elektronik ortamda irsaliye, sipariş, fatura vb. bilgi akışı sağlanmaktadır.
 

863 kez görüntülendi. 27.08.2019 tarihinde eklendi.
Yukarı Dön