• 23 Eylül 2023 / Cumartesi 11:54
A.Onurdan Palandökenli

A.Onurdan Palandökenli

Mali Müşavir / Bağımsız Denetçi

1994 den buyana Mali Müşavirlik, Danışmanlık ve Yönetim Muhasebesi çalışmaları içerisinde yer aldı. İSMMMO ve TÜRMOB’da değişik kurul ve komite çalışmalarına iştirak etmenin yanı sıra bu kurumlarda eğitici olarak görev aldı. Çeşitli STK’ların eğitim projelerinde yer aldı. Halen Mali Müşavirlik, Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı hizmetleri vermektedir. SPK ve KGK Bağımsız Denetçi Lisanslarına sahiptir. Muhasebe Denetim alanından Yüksek Lisans Eğitimi alan Palandökenli evli ve üç çocuk babasıdır.

A.Onurdan Palandökenli

Mali Müşavir / Bağımsız Denetçi

Son Yazıları

ERP Kullanımının İç Kontrol Sistemine Etkileri

Günümüzde faaliyet gösteren şirketlerin genel ortalamalarına bakıldığında ve işleyiş yapıları incelendiğinde, ihtiyaca uygunluk, doğru yazılım tercihi, doğru kullanım, etkinlik testleri vb. gibi kriterler her ne kadar düşük seviyelerde olsa da, Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımlarının kullanımı ile bu sistemlere olan ilgili ve ihtiyacın en azından artan bir eğilimi olduğu söylenebilir.

Kaynakların verimli kullanımı işletmelerin içinde oluşacak her türlü israf, atıl stok, fazla iş gücü, fazla ve yersiz maliyet oluşumu gibi istenmeyen durumların önüne geçmekle kalmayıp, işletme içinden veya dışından kaynaklı suistimalleri de engellemektedir.

İşletmedeki aktif departmanların ERP ile takibi ve kontrolü sıkı bir hal aldığından, ilgili departmanlar içinde yaşanan her türlü plan dahili veya harici durumlar gözlemlenebilmektedir. Hammadde temininden başlayarak, mamüllerin paketlenip müşteriye teslimi ne kadar devam eden üretim bant süreçlerinin tamamını ERP üzerinden seyretmek, hali hazırda uygulanan sorumluluk tanımı yapılarak haftalık periyotlar ile değerlendirme ve sunum toplantıları yapma tarzındaki takiplerden çok daha etkin sonuçlar vermektedir.

İşletmeler için "Makul Güvence" hizmetleri kapsamında sunduğumuz "Bağımsız Denetim" hizmetleri süreçlerinde, ERP sistemlerini yazının başında saymaya çalıştığım kriterlere uygun olarak kullanan şirketlerin aslında etkin birer "İç Kontrol" sistemine sahip olduklarını görmekteyiz.

İşletmelerin Finansal tablo ve raporlarında yansıttıkları bilgilerin gerçeğe uygun olup olmadığının tespiti amacıyla yürüttüğümüz denetim çalışmalarımızda, ERP kullanıcısı işletmelerin risk analiz ve önemlilik seviyelerinin tespiti daha net yapılarak sonuca giden süreçler daha sağlıklı işletilebilmektedir.

İç Kontrol sistemleri risklerin erken teşhisi, faaliyetlerin değerlendirilmesi, verimlilik takibi ve kaynakların etkin kullanımını temin etmesi ana hedeflerine hizmet ederler. ERP sistemleri tam bu noktada devreye girerek doğru tercih ve modelleme sağlandığı takdirde, sadece kaynak planlaması yapmakla kalmayıp, İç kontrolün önemli bir parçası haline gelmektedir.

Etkin bir İç Kontrol sistemine sahip olan işletmelerin ekonomik kriz ve dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde diğer işletmelere oranla daha az sıkıntı yaşadıkları gözlemlenmektedir. İç kontrol sistemlerinin en önemli çıktısı olan risk analizleri bahsettiğimiz kriz dönemlerinde neler olduğunu anlamak yerine işletme içinde ortaya çıkan durumlara anlık müdahele imkanı vermektedir.

Bu itibarla iç kontrol sisteminin kalitesi, risklerin doğru ve erken teşhisi ile doğrudan ilişkilidir. ERP kullanımı ise bahsedilen kaliteyi artıran en önemli unsurların başında gelmektedir.1371 kez görüntülendi. 06.17.2019  tarihinde eklendi.
Yukarı Dön