• 23 Ocak 2022 / Pazar 00:25

Covid 19 İşletmeler İçin Yeni Bir Şafak mı?

COVID-19 dünya ekonomisi, iş faaliyetleri ve insanlar üzerinde dramatik etkilere neden oldu. Salgının kimsenin beklemediği bir anda ortaya çıkması ve hala sürüyor olması, etkisini ve sonuçlarını görmemizi biraz zorlaştırıyor. Krizler yalnızca çok sayıda geçici değişikliklerle birlikte bazı kalıcı değişiklikler de üretir. Geçen yüzyılda küresel ekonomiler, politikadaki, petrol fiyatlarındaki ve hatta finansal balonlardaki ani değişikliklerin neden olduğu durgunluklarla karşı karşıya kaldı. Bugün COVID-19 dönemini, akademisyenler, profesyoneller yeni bir tehdit, yani "küresel toplum şoku" bağlamında tartışıyorlar. Mevcut kriz 2008 dönemi ile karşılaştırıldığında, sorunun yalnızca sermayenin tedarik zorluklarıyla değil, aynı zamanda tedarik zinciriyle ve özellikle de aşağı ve yukarı kesintilerle (Çin’de fabrikaların kapandığı ve özellikle teknoloji, otomobil parçaları, bileşenleri ve giyim ürünlerinde arzın azalmasıyla ilgili) olduğu görülmektedir.

Aynı zamanda, tüm dünyadaki kilitlenmeler ve konaklama, seyahat ve perakende gibi sektörlerin kapanması, tüm dünyadaki işletmelerin önemli ölçüde kapanmasına ve işsizlikteki önemli artış dahil olmak üzere daha fazla kesintiye yol açtı. 11 Eylül terörist saldırıları hava yolculuğunda yalnızca geçici bir düşüşe neden oldu, ancak mahremiyet ve güvenlik konularında toplumsal tutumlarda kalıcı bir değişikliğe yol açtı ve kalıcı olarak daha yüksek güvenlik seviyesine geçildi. Benzer şekilde, Çin'deki 2003 SARS salgını, Alibaba ve diğer dijital devlerin yükselişine yol açan, e-ticarete yapısal bir geçişi hızlandırmıştı.

Yaşanmakta olan zorlu ekonomik durum ve süregelen belirsizlik ortamı, firmaları bazı zor seçimler üzerinde düşünmeye zorluyor. Bazıları içine kapanıyor, küçülmeye gidiyor, kesintiler yapıyor ve fırtınadan çıkmaya odaklanıyor. Diğer taraftan bazı firmalarda iyi analiz, yenilikçi yaklaşımları ile kriz bittiğinde bugün olduklarından daha güçlü olacaklarından emin olacaklarına inandıkları için kararlı adımlar atıyorlar.
Araştırma ve deneyimlerde bu düşünce ile hareket edenlerin piyasaların toparlanma sürecine girmesiyle, emsallerinin yaklaşık yüzde 20 puan ilerisinde oldukları görüldü. Sekiz yıl sonra, liderlikleri yüzde 150 puanın üzerine çıktı. Bu deneyimden çıkarılacak önemli bir ders, bir krizde erken ve kararlı bir şekilde hareket eden şirketlerin en doğrusunu yaptıklarıdır.

Covid 19 ve Dijitalleşme
Dijitalleşme, birçok şirketin COVID-19'un neden olduğu mevcut duruma uyum sağlamasına ve üstesinden gelmesine de yardımcı oluyor. İnsanların ve şirketlerin günlük yaşamlarında teknoloji kullanımındaki artış, dijital hızlanma sürecinin bir kanıtıdır. Dijital dönüşüm süreçlerinin etkisini üç iş alanında görüyoruz: işgücü ve sosyal ilişkiler, pazarlama ve satış ve teknoloji. Bu süreçte dijitalleşmenin etkisinin her alan yeni dijital ürün ve hizmetlerin ortaya çıkmasını teşvik etmesi bekleniyor. Ek olarak, yeni çalışma yolları, insanların coğrafi konumuna bakılmaksızın yeni yeteneklere olan talebi artırırken, siber güvenlik ve gizlilik, nesnelerin interneti teknoloji çözümlerinin entegre gelişimini destekleyecek yapay zekâ, büyük veri ve robotik uygulamalarını yoğun olarak görmeye başlayacağız. COVID-19 krizinin dijitale geçişi hızlandıracağına ve iş dünyasını temelden etkisine alacağına inanıyoruz. 

Birçok işletme, yalnızca çekirdek yapısının dışında yeni bir yapı inşa ederek hem krizin hem de müşteri davranışındaki değişikliğin hızına ayak uydurabilir. Buradaki dönüşümün başarısı yüzde 10'dan açık bir strateji, girişimcilik yeteneği ve kurumsal destek ile operasyonel özgürlük arasındaki uygun denge ile yapıldığında yüzde 67'ye çıkıyor. Kurumsal destek artık çok önemli hale gelmiştir. Krizle birlikte uzaktan çalışma, artan müşteriler için dijital kanalları ölçeklendirmeye kadar teknolojinin sürücü rolünü herkesin dikkate alması gerek.

Covid 19 ve Organizasyon
İşletmelerin dijital dönüşüm için enformasyon şefleri (CIO'lar) veya baş teknoloji sorumluları (CTO'lar) ile çok daha doğrudan çalışmalarının önemi pandemi ile birlikte daha da artmıştır. İş stratejisi ve dijital dönüşümle yakından ilgilenen CIO'ların bir şirketin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamaktadır. Gelecekte verilerden tam değer elde etmek için, yeni gerçekliklere dayalı algoritmaları oluşturmak, gizlilik kuralları ve siber uygulamalar için teknoloji liderleriyle birlikte çalışılması gerekecektir. KOBİ’lerde, tüm ticari faaliyetlerinin (kullanılan KOBİ'lerin dijital platformları içinde) sorunsuz çalışmasını sağlamak için uygun sistemlere ve destek personeline sahip olmalıdır. 

Covid 19 ve Stratejik Planlama
Covid-19 organizasyonları sayısız zorluk ve belirsizlikle karşı karşıya bıraktığından, organizasyonel aktörlerin gelecekteki stratejik eylemler için birden fazla senaryo geliştirmesi gerekecektir. Alternatif / ek satış kanallarını kullanarak gelirleri artırmaya bakarken kriz senaryolarını ve iş sürekliliği planlarını içeren stratejilerini yeniden gözden geçirmeleri gerekir. E-ticaretin büyümesi başka bir zorluk olacaktır. Çünkü bununla bağlantılı olarak müşteriye farklılaştırılmış bir alışveriş deneyimi sağlamak için uygun şekilde entegre edilmesi gereken bütün bir değer zinciri gerekliliği ortaya çıkar. Standartların altında bir hizmetin sunulması şirketlere geri dönülemez bir zarar vereceğinden, müşteri bakımını sanal olarak uygulamaya çalışmak doğru bir tercih olmayacaktır. Artık işletmelerin günlük yaşamını iyileştirecek proaktif, entegre bir yaklaşım benimsemesi zorunluluk ötesine geçmiştir. Pandemik kriz çağında, organizasyon liderlerinin karmaşık kararlar almaları ve benimsemeleri bekledikleri iş sonuçlarına ulaşmalarını sağlayacaktır.

COVID-19’la birlikte firmaların iş sürekliliğini sağlamak ve ayakta kalabilmek için Dijital Teknoloji kullanımını daha fazla keşfetmelerinin temel başarı kriterlerinden birisi oluşturacağını inanıyoruz.
Müşteriye farklılaştırılmış bir alışveriş deneyimi sağlamak için uygun şekilde entegre edilmesi gereken değer zinciri. Dijital ürün ve hizmetlerin esnekliği de benimsenmesi için belirleyici bir faktör olacaktır. Teknolojik açıdan IoT destekli sistemlerin, yapay zekanın, büyük verilerin ve robotiklerin büyümesi ortaya çıkıyor. Dahası, siber güvenlik ve mahremiyet de yeni teknolojik çözümlerin benimsenmesinde temel unsurlar olarak görülecektir.
 

392 kez görüntülendi. 17.05.2021  tarihinde eklendi.
Yukarı Dön