• 2 Aralık 2021 / Perşembe 01:18
Şefik Çalışkan

Şefik Çalışkan

Mali ve İdari İşler Grup Başkanı

1962 Nevşehir doğumludur. 1986 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler mezunudur. Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans derecesine sahiptir. Kamu ve özel bankalarda çeşitli üst düzey pozisyonlarda çalışmıştır. 1998’den bu yana şirk

Şefik Çalışkan

Mali ve İdari İşler Grup Başkanı

Son Yazıları

Büyümek ve markalaşmak isteyen firmalar için atılması gereken en önemli adım bir ERP sistemi kurmaktır

Tüm iş süreçleriniz otomatik olarak düzene girer ve kaynaklarınızı doğru bir şekilde kontrol edip planlayabilirsiniz.

Yıldızlar SSS Holding, Türkiye genelinde 14 ilde yaklaşık 8.000 kişiye istihdam sağlayan 20 işletmeye sahip bir şirketler topluluğudur. Grubun faaliyet alanlarını ağırlıklı olarak Madencilik, Seramik-Granit ve Enerji sektörleri oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra inşaat, nakliye, sigorta, turizm, tarım vb. sektörler de ticari faaliyet alanları arasında yer almaktadır.

Yıldızlar Holding, ülkenin verimli öz kaynaklarını ekonomiye kazandırıp istihdamı arttırmayı kendine amaç edinmiştir. 170 ton Metal Gümüş üretim kapasitesiyle Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük üretim tesislerinden birine sahiptir. Yıllık 1.500 kg. altın, 120.000 ton kurşun, bakır ve çinko konsantresi üretiminin tamamı yurt dışına ihraç edilmektedir. Holding, ayrıca, yıllık 31.500.000 m2 granit üretim kapasitesine ve 41.625.000 m2 seramik üretim kapasitesine sahiptir.

Eti Gümüş (Kütahya/Gümüş Üretimi), Yıldız Bakır (Gümüşhane/Altın Üretimi), dünyanın en büyük granit üretim yatırımlarından biri Granito Girarto (Çankırı/Granit Üretim, Söğüt/Seramik Üretim), Granito Pazalama A.Ş. (Seramik/Granit Pazarlama), Nesko (Kurşun-Bakır-Çinko Üretim) grup bünyesindeki firmalarımızdan bazılarıdır. Ana faaliyet kolları içerisinde bulunan grup firmalarının hepsi pazarlarında güçlü bir konumdadır ve bu durum firmanın yenilikçi vizyon ve misyon anlayışı çerçevesinde gerçekleşmiştir. 

Tüm modüllerin entegre çalıştığı bütünleşik bilgi sistemi ile bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçları karşılamak, ayrıca Holding ve bağlı kuruluşlarımız için Teknolojik Bilişim Sistemi altyapısını kurmak amacıyla ERP yazılımına ihtiyaç duyduk. Bu amaçla, 2009 yılından itibaren ERP firmaları ile görüşmeler ve çalışmalar yürütüldü.

Günümüz rekabet koşullarında, firmaların başlıca hedefi sürdürülebilirlik ve kurumsallaşmadır. Yetersiz insan kaynağı, plansızlık, ekip çalışmasının olmayışı, tek adama dayalı karar mekanizmaları, iş süreçlerinde standardizasyon olmaması, kayıt ve dokümantasyon alışkanlığının olmaması gibi sorunlar bu hedefe ulaşmadaki çok ciddi sorunlardır. ERP sistemleri iş süreçleri bütünüdür. Firmanıza sadece bir yazılım kurmazsınız, tüm departmanlarınızın süreçlerini de yeniden kurarsınız.  Dolayısıyla, tüm iş süreçleriniz otomatik olarak düzene girer ve kaynaklarınızı doğru bir şekilde kontrol edip planlayabilirsiniz. 

Bu projelerde başarıya üst yönetimin desteği ve katılımı, süreçleri çok iyi bilen proje yöneticilerinin atanması ve çalışanların katılımı ve desteğinin sağlanması ile ulaşılır. Başarımızın sırrı ekip çalışmamız ve her zaman koyduğumuz hedeflere ulaşmadaki inancımızdır. 

Bu vesile ile, çok kısa zamanda projemizi hayata geçiren yöneticilerimiz Ertürk ÇEVİK (Bilgi Teknolojileri Md.) ve Yılmaz ÇELİK’e (Mali İşler Grup Md.) üstün gayret ve hizmetlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ederim.

Önümüzdeki yıllarda ERP’ye geçmemiş şirketler, bu sistemi kullanan diğer şirketlerin yanında çok geride kalacaklar, ERP sistemine geçerek başarılara imza atanlar ise veriyi tutmanın ötesine geçip analiz eden, yorumlayan, kâr eden ve işine değer katan şirketler olacaktır.
Satış ve Pazarlama şirketimizde Satınalma, Malzeme ve Depo Yönetimi, Satış ve Pazarlama, Finans/Muhasebe modülleri; Holding genelindeki tüm şirketlerimizde ise Personel ve Bordro modülleri devreye alınmıştır. Holding genelindeki diğer şirketlerimizi en kısa sürede otomasyon destekli caniasERP sistemi çatısı altında toplayarak, yönetim karar destek sistemi altyapısını bitirerek daha sağlıklı ve emin adımlarla büyümek adına caniasERP programından maksimum oranda faydalanarak kârlılık, pazar payı ve ciro hedeflerimizde başarılı olmak amacındayız.

931 kez görüntülendi. 27.08.2019  tarihinde eklendi.
Yukarı Dön