• 2 Aralık 2021 / Perşembe 01:28

ERP, İşletmenizin Dijital Dönüşümüne Neden ve Nasıl Öncülük Edebilir?

Dijital dönüşüm, genellikle yapay zeka veya makine öğrenimi gibi son derece yenilikçi teknolojilerle ilişkilendirilir. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), bu sıralama için bir diğer önemli konu başlığıdır. ERP, operasyonel verimsizlikleri ve mükerrer veri girişlerini ortadan kaldırırken, maliyeti artırmadan kaliteyi koruyarak geri dönüş süresini (TAT) maksimize eder. 

1C Ülke Müdürü Mehmet İşcen ile işletmelerin dijital dönüşümüni hızlandırabilecek ERP özelliklerini ve 1CI ‘nin sunduğu avantajları konuştuk.

ERP ve iş dijitalleştirme
ERP sistemleri, veri işleme ve yönetmede manuel iş gücünü veya eski moda yöntemleri ortadan kaldırarak iş verimliliğini ve geliri birçok farklı şekilde sağlar. İşte dijital dönüşüm açısından en önemlilerinden bazıları:

Doğru Veri
Yoğun nakit akışlarıyla iş yapmak söz konusu olduğunda sağlıklı veri çok önemlidir. Veri fazlalığı veya mükerrer veri ciddi maddi kayıplara neden olabilir. Ek olarak, aynı tedarikçilerin, satıcıların ve müşterilerin birden fazla kaydedilmesi, iş operasyonlarını optimum seviyelere yükseltmek için kullanmanız gereken zamandan ve enerjiden çalabilir.

Etkili Planlama
ERP sistemi, tek bir kişi tarafından yönetilen elektronik tablo tabanlı planlamadan, yönetsel süreçlerde ve görev atamalarında otomasyona geçişe olanak tanır. Böylece verimlilikte yaşanan sıkıntılar ortadan kalkar. Ayrıca, ERP, her türlü projenin yatırım getirisini daha sağlam ele almak ve henüz projeye başlamadan önce maliyet hesaplaması ve kestirimsel analiz yapmak için mükemmel bir çözümdür.

Tek sistemde gerçek zamanlı veri toplama
Şirketleri ERP sistemi edinmeye "mecbur" eden sorunlardan biri de verinin dağınık bir şekilde kaydedilmesine neden olan, kullanımda birden fazla iş çözümünün olmasıdır. Veriyi etkin bir şekilde kullanmak için tek bir yerde toplamak ve gerçek zamanlı olarak güncellenmek gerekir, bu da ERP sisteminin işletmelere sağladığı en önemli işlevlerden biridir. Böylece daha kapsamlı analiz yapılabilir, bilinçli ve veri destekli kararlar alınabilir.

360 Derece Görünüm
Birçok şirketin karşılaştığı bir diğer sorun, tüm işin 360 derecelik görünümünü elde etmede yaşanan zorluklardır. Örneğin, yurtdışında faaliyet gösteren birden fazla departman veya tüzel kişilik olduğunu varsayalım. Bu durumda, belirli bir mal veya departman için iş sürecini otomasyona taşımak ve tüm şirket düzeyinde operasyonları analiz etmek zordur. Oysa, ERP sistemi sayesinde satış, planlama, müşteri hizmetleri, üretim, dağıtım, muhasebe, İK veya birden fazla tüzel kişilik ile ilgili tüm anlamlı veriler hemen kullanılabilir. Böylece bazı hayati iş eğilimleri veya olaylar gözden kaçmamış olur. Ayrıca tüm şubeler yerel para biriminde muhasebe yapabilir, yani muhasebeleşme süreci kolaylaşır.

Daha verimli raporlama
Raporlamada en kritik unsur doğru ve güncel veridir. ERP uygulamasının ana sonuçlarından biri de, şirketin tüm faaliyetler hakkında doğru ve güncel verileri alabilmesidir. ERP sistemleri, belirli bir departmanın performansını ve hatta bir iş sürecini anlamak için kapsamlı raporlar oluşturmaya ve geçmiş verilere dayalı tahminler ve öngörüler yapmaya olanak tanır. Bu işlev aynı zamanda en verimli teklifleri oluşturmak için de kullanışlıdır. Şirket, her olası satış için öngörülen yatırım getirisini hesaplayabilir ve karı pozitif tutmak için buna göre indirimler ve özel koşullar sunabilir.

Şirket içinde işbirliğinin artırılması
Her departmanın kullandığı yazılım farklı olduğunda, birden fazla departmanın etkin rol oynadığı karmaşık projelerde iş birliğini sağlamak zor olabilir. Ayrıca, zayıf iletişim proje veya iş süreçlerinin yürütülmesinde, genellikle her aşamada, veri eksikliğine yol açar. Sonuç olarak, genel verimlilik ve performans düşük bir seviyede olacaktır. ERP uygulaması, daha iyi sonuçlar ve daha hızlı ilerleme için tüm çalışanların aynı sistemde ve ortamda kalmasını sağlar.

Nitelikli verimlilik = Daha yüksek yatırım getirisi
İşletmeler için veri en kıymetli kaynaklardandır. Karar verme sürecini hızlandıracak şekilde çok sayıda veri, rapor ve tahmin oluşturabilme ve iş süreçlerindeki darboğazları tespit edebilme yeteneğine sahip olmak neticede daha yüksek verimliliğe yol açar. Verimlilik ne kadar yüksek olursa, şirket o kadar etkili olur ve yatırım getirisi o kadar yüksek olur.

Operasyonel maliyetlerde tasarruf
ERP sistemleri, çok sayıda el emeğini ortadan kaldırarak, anında tasarruf sağlar ve manuel bilgi girişine oranla daha yüksek veri doğruluğu sağlar. Sonuç olarak, işletme daha doğru veriler elde eder ve çalışanlar mesailerini manuel veri girişine değil daha kritik işlere aktarabilme şansı kazanır.

Daha iyi müşteri hizmetleri ve pazarlama
İyi bir ERP sistemi genelde pazarlama ve müşteri ilişkileri süreçleri için işlevler sunar. Örneğin, özel fiyatlandırma ve teklifler oluşturma veya CRM özellikleri, yüksek kalite bir ERP sisteminde kullanıma hazır olarak bulunmalıdır. Ayrıca, ERP'ler müşteri bazında daha kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmanız için, her bir müşteriye ait ilgili ve gerekli tüm verinin korunmasına olanak sağlamalıdır.

Şirketler ERP sistemine ihtiyaçları olduğunu nasıl anlıyor?
En sık görülen durum, yönetim ekibinin manuel işlenen modası geçmiş Excel tabanlı basit planlama yönteminin tasarruftan ziyade sorunlara neden olduğunu fark etmesidir. Elbette her yöneticinin aklında ideal bir iş süreci vardır, ancak işleri basit tutmak, bu basitlik hatalara ve para kaybına yol açmadığı sürece makul kabul edilebilir.

Örneğin, bir sipariş formunu tam entegre bir CRM veya muhasebe sisteminden gelen müşteri verileriyle otomatik olarak doldurmanın, sipariş giriş süresini ortalama iki dakika azaltabileceği ve ayda yaklaşık dört hatayı önleyebileceği tahmin ediliyor. Aynı şekilde, örneğin, yıl boyunca işlenen ortalama sipariş sayısını ve doğru orantılı olarak manuel veri girişinin neden olabileceği hata sayısını ve mesai kaybını hesapladığımız zaman, tam entegre bir ERP çözümü ile yalnızca tek bir süreç için bile ne kadar çok hatanın bertaraf edileceği ve ne çok zaman kazanılacağı kolaylıkla hesaplanabilir.

Mevcut iş süreçlerinde bu tür darboğazlar ne kadar fazlaysa, ERP ile yakalanan otomasyon ve dijitalleşmeye geçmenin olumlu etkisi o kadar yüksek olur.

1C:Drive şirketlere nasıl eksiksiz bir çözüm sunar: esneklik, low-code ve daha fazlası
1Ci ekibi olarak, tüm müşterilerimize en iyi iş otomasyonu çözümünü sunmak için çok çalışıyoruz. Müşterilerimizle konuşuyoruz, farklı bölgelerdeki işletmeler için gerçekten neyin önemli olduğunu anlamak için onlarla ekip oluyoruz. Bu yaklaşım, tek bir soruna odaklanmak yerine birçok yönden fayda sağlayan eksiksiz bir ERP çözümünü oluşturmamızı sağlıyor.

Veriler üzerinde tam kontrol
1C:ERP, kurumsal altyapıda yerel olarak şirket içi çalışan bir yazılımdır. İşletmelere veri ve bilgi akışları üzerinde tam kontrol sağlar. Ayrıca kullanıcılar daha yüksek düzeyde bir esneklik elde eder ve sistemi değişen iş süreçlerine ve gereksinimlere göre uyarlamak için geliştirebilirler.

Lokalizasyon
Bir yazılımın, yasal veya genel, yerel gereksinimlere göre uyarlanması, ikonların ve UX öğelerinin anadile çevrilmesinin çok ötesine geçer. Ne yazık ki, uluslararası çalışan yazılım firmaları, genellikle yerel düzenlemeleri ve özel iş süreçlerini gözden kaçırıyor ve bu da çözümü yerel işletmeler için tamamen kullanılamaz hale getiriyor.

Örneğin, bazı Latin Amerika ülkelerinde işletmelerin tüm operasyon geçmişini saklaması gerekir. ERP, bu verileri düzenleyicilere göndermek için Eyalet Vergi Servisi ile entegre edilmelidir. Çok iyi bilinen uluslararası bir ERP çözümü gerekli entegrasyona sahip değilken 1C:ERP Latin Amerika'da faaliyet gösteren firmalara bu hizmeti sunuyor.

Daha iyi özelleştirme için low-code yaklaşımı
ERP birçok yönden esnek bir şekilde özelleştirildiğinde, iş süreçleri otomasyonu ve daha yüksek yatırım getirisi için çeşitli fırsatların kilidini açabilir. Örnek olarak, 1C:ERP firmalara aşağıdaki özellikleri sunar:

 • CAD/PDM bağlayıcılarını hızlı bir şekilde ekleme,
 • özel gösterge tabloları ve raporlar ayarlama,
 • çoklu para birimli işlemler için muhasebe,
 • tek bir çözüm içinde birden fazla süreci destekleme (örn. satış ve teknik servis hizmetleri),
 • stokları gerçek zamanlı olarak yönetme,
 • işletmenin benzersiz iş süreçlerini hızlıca devreye alabilme,
 • 3.parti çözümlerle ile hızlı ve esnek entegrasyon yapabilme.

Büyüme fırsatları
Bir diğer önemli faktör ölçeklenebilirliktir. 20 kullanıcıya kusursuz hizmet verebilen ERP, bu sayı 100'e çıktığında daha kısıtlı hizmet sunabilir. Dolayısıyla, ERP'nizi uygulamaya başlamadan önce, gelecekte nasıl ölçeklenebileceğini anlamak çok doğru bir analiz olacaktır. Bazen teknoloji sağlayıcılar, kullanıcı sayısına göre birden çok hizmet katmanı uygular veya ek kaynaklar satın almanız gerekir. Bazen herkese aynı standart çözümü sunarlar, ancak araç küçük bir startup veya orta ölçekli bir üretim şirketi için çok da iyi çalışmayabilir.

1C:ERP, işletmelerin belirli özellikleri kullanmalarına, ihtiyaç duydukları iş süreçlerini hemen otomasyona taşıyabilmelerine ve gerektiğinde daha fazla işlevsellik eklemelerine olanak tanıyan modüler bir yapıya sahiptir. Bu yapı, işletmelerin ERP yazılımında kaynak tasarrufu yaparken ölçeklenmesini sağlayan uygun maliyetli bir yaklaşımdır.

Hangi işletmeler ERP kullanarak dijital dönüşümü gerçekleştirebilir?
ERP'yi mükemmel bir dijital dönüşüm çözümü yapan en önemli unsur, birden fazla sektörde mükemmel sonuçlar sunabilmesidir. ERP sistemlerin hizmet sunabildiği sektörler aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir: 

 • Üretim
 • Toptan Satış & Dağıtım
 • Endüstriyel Hizmetler
 • Teknik Servis Firmaları
 • Profesyonel Servisler
 • İnşaat 
 • Sağlık

ERP uyguladıktan sonra mükemmel sonuçlar elde eden diğer sektörlerden de birçok şirket vardır. Örneğin, web sitemizdeki Müşteri Başarı Hikayeleri bölümünde ERP uygulamalarımız hakkında örnek çalışmaları yayınlıyoruz. Müşterilerimiz arasında üreticiler, inşaat şirketleri, teknik servis ve bakım onarım işletmeleri ve toptan satış ve dağıtım firmaları yer almaktadır.


 

240 kez görüntülendi. 14.10.2021  tarihinde eklendi.
Yukarı Dön