• 26 Eylül 2021 / Pazar 13:37

İthalat maliyetleri ve dış ticaret yönetimi - Novafortis

İhracat ERP’nizin zayıf halkası mı?

Bir ERP uygulamasının dış ticarete çözüm üretebilmesi için aşağıdaki süreç ve entegrasyonları sağlaması gereklidir. Bu kapsamda ihracatın sadece bir satış faturası ve gümrük beyannamesinden ibaret olmadığının farkına varılması gerekir. Aşağıda tipik bir ihracat sürecinin ERP ile olan bağlantıları anlatılmıştır.

İhracat için her şey satış siparişi ile başlar. Dış ticaret çözümünün birden fazla satış siparişini kısmi olarak ihraç edebilecek şekilde ihracat sürecini başlatabilir olması gereklidir. Bu kısım aynı zamanda sevkiyat planlaması da demektir, dolayısıyla doğrudan depo hareketlerinizi de belirlemiş olur. Bir dış ticaret işlemi için gümrük beyannamesi, gümrük beyannamesinin açılabilmesi içinse ilgili ihracatın faturası gereklidir. Bir dış ticaret çözümü ERP uygulamasından bağımsız olarak faturayı kesebilmeli ve bu durumdan ERP’nin de haberi olup mükerrer bir fatura oluşturmamalıdır.

İhracat departmanı için sorun olan bir başka bölüm ise satış fiyatlarıdır. Dış ticaret evraklarında teslim şekline göre birim fiyatlar belirlenir. Oysa ERP üzerinde genellikle tek bir fiyat vardır ve bu da çoğunlukla EXW fiyatıdır. Dış ticaret departmanı bu fiyat üzerine en azından sigorta ve navlun gibi diğer maliyetleri ekleyerek CIF birim fiyat oluşturur.

İhracat süreci içerisinde en büyük zorluklardan biri de doküman yönetimidir. Mevzuat ve alıcı kurum gereği birçok farklı dil ve biçimde evrak üretmeniz gerekir. Dış ticaret çözümünün ihracat uygulama kısmı dediğimiz bu bölümü de desteklemesi gerekir. Bu kapsamda eksiksiz bir çözümün de ofis uygulamaları ile entegre ve doğrudan ERP içerisinde olması kaçınılmazdır.

Gerçekleştirilen işlemin muhasebeye yansıtılması ve alıcıdan gelen ödemenin hem cari hem de kambiyo olarak işlenmesi de çözümün bir parçasıdır.
Görüldüğü gibi ihracat gerek temel tanımlama bilgileri (müşteri, kalem vs) gerekse de süreç içerisinde oluşan belgeleriyle ERP uygulaması ile içiçedir. Dolayısıyla, bir dış ticaret çözümü de A’dan Z’ye ERP ile benzersiz ve tam entegre olmalıdır.

İthalat maliyetini doğru
hesaplamak 

Üretim ya da satışınızın temeli ithal edilen mamul ya da yarımamulden geçiyorsa harcadığınız her bir kuruşun hesabı önemlidir. Öyleyse doğru bir ithalat maliyeti hesabı için izlenecek adımlar nelerdir?

Masraf kalemleri dağıtım anahtarlarına göre tasniflenmelidir. Bir masrafın, ithal kalemi üzerine hangi dağıtım anahtarı ile yansıtılacağı birim maliyeti etkileyecek en önemli unsurlardan biridir. Bu anlamda bir banka masrafı eşit olarak dağıtılırken, sigorta kıymet, navlun ise ağırlık üzerinden ithal kalemler üzerine dağıtılır.

İthalat süreci içerisinde birçok kurum ve firmadan maliyeti oluşturan belgeler toplanır. Bunların çoğu doğrudan yapılan işlemle ilgilidir. Ancak bazen bir nakliyeci ya da bir taşeron firmanın faturası birden fazla ithalatı içeren bir hizmete ait olarak gelir. Bu durumda gelen faturanın hangi ithalat işlemleri ile ilişkili olduğu tespit edilmeli ve hangi oranda ithalat dosyalarına aktarılacağı hesaplanmalıdır. Antrepodan yapılan ithalat antrepodaki masrafını da üzerinde taşımalıdır. Antrepodan yapılan ithalatların üzerine ithal kalemin antrepoda beklediği süre içerisinde üzerine binen maliyeti de aktarılmalıdır.

Tüm bu adımlar tamamlandıktan sonra her bir ithalat dosyanızdaki her bir kalemin ne tuttuğu ve orada bir maliyeti taşıdığı hesap edilir ve satın alınan malın maliyeti hesaplanır. Bu noktada maliyetin birden fazla döneme yayılması, ithal kalemin dönem içerisinde tüketilmesi gibi karar verilmesi gereken durumlar da vardır.

Muhasebe dönemsel bir kavram taşıdığı için gerçek birim ithal maliyet ancak yukarıda anlatılanları kapsayan bir dış ticaret modülü ile hesaplanabilir. Böylece, dönemden bağımsız başlangıcından sonucuna tüm süreçleri kapsayan bir maliyet çalışması kaçınılmazdır.

730 kez görüntülendi. 26.08.2019 tarihinde eklendi.
Yukarı Dön