• 23 Şubat 2024 / Cuma 14:14
Gürsan Gürel

Gürsan Gürel

-

Gürşan, özellikle çok uluslu ve çok kültürlü ortamlarda elde ettiği geniş insan kaynakları bilgi ve deneyimine sahiptir. Madencilikten çimentoya ağır sanayi, tütün ve alkolsüz içecekler ile hızlı tüketim malları sektörü dahil olmak 10 farklı endüstride çalışmış, genellikle değişim, özelleştirme, start up ve phase out projelerinde yer almıştır. Ana vatanı da dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde çalışmış olup, son olarak The Coca-Cola Bottler, İran için re-organizasyon projesini tamamladıktan sonra emekli olmuştur. İran'da beş yılı aşkın bir süre yaşama fırsatı bulmuştur. Liderlik ve Değişim Yönetimi, Çevik ve Dayanıklı Organizasyonlar için Liderlik (Atölye Çalışmaları), Yaratıcılık ve Performans için Liderlik, Kurumsal Yönetişim, Stratejik Düşünme ve Stratejik Planlama gibi kurumsal gelişim eğitim programları tasarlar ve sunar. Stratejilerin Oluşturulması ve Hayata Geçirilmesi, liderlik geliştirme, liderlik koçluğu, yönetici koçluğu, değişim ve dönüşüm, yönetici ve ekip performansı ile kurumsal gelişim, yeniden yapılanma gibi konularda proje bazında çalışır. Tüm programları şirketlerin ve ekiplerin bireysel ihtiyaçlarına göre tasarlamakta ve kuruluşa özel hale getirmektedir. Bilgi, deneyim ve yeteneklerini paylaşma konusundaki heves ve isteği, karlılığını ve pazar payını artırmayı hedefleyen şirketler için değerli bir kaynak olma arzusunu yansıtmaktadır.

Gürsan Gürel

-

Son Yazıları

HR & ERP Better Together

İnsan kaynakları (İK) ve Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) uygulamaları, bir işletmenin İK işlevlerini optimize etmek ve verimliliği artırmak için kullanılan önemli araçlardır.

İK uygulamaları, işletmelerin personel yönetimi, bordro, işe alım, eğitim, performans yönetimi, çalışan takibi ve diğer İK süreçlerini otomatikleştirmek ve merkezileştirmek için kullanılan kurumsal performansı arttıran araçlar her ne kadar kuruluş aşamasında baş ağrısı olsalar bile!

ERP uygulamaları ise işletmelerin tüm departmanlarını, süreçlerini ve verilerini tek bir entegre sisteme entegre etmek için kullanılan bir yazılım sistemi.

Bu sistem, finans, muhasebe, üretim, satış, tedarik zinciri yönetimi ve diğer işletme fonksiyonlarına ilişkin verileri bir araya getirilmesi faydasını sağlamakta.  İK işlevi de genellikle ERP sistemi içinde yer alır bazı İK Yöneticileri ayrı tutmak istese de, bütünsel faydanın sağlanması amacıyla ERP içerisine gömülmesi işletme açısından daha çok verimlilik üretmektedir.

İK ve ERP uygulamalarının bir araya gelmesi, İK süreçlerinin daha verimli hale getirilmesini sağlar. İşletmeler, İK uygulamalarını ERP sistemine entegre ederek personel verilerini ve İK süreçlerini diğer işletme süreçleriyle entegre hale getirebilir. Bu entegrasyon, veri paylaşımını kolaylaştırır, çift veri girişini azaltır ve raporlama ve analiz için daha kapsamlı veri sağlar.

Örneğin, bir işletme İK uygulamasını ERP sistemiyle entegre ederse, bir çalışanın ücret bilgilerini güncellemek için hem İK sistemine hem de finansal sistemlere ayrı ayrı bilgi girişi yapmak yerine, bu bilgiler tek bir sistemde güncellenebilir. Bu da veri girişi sürecini hızlandırır ve hataları azaltır.

İK ve ERP uygulamalarının entegrasyonu ayrıca işletmelere geniş kapsamlı İK raporları ve analitik kararlar verilmesi fırsatlarını sunar. Örneğin, bir işletme, iş gücü analizi, personel maliyetleri, performans yönetimi ve işe alım verilerini ERP sistemi üzerinden kolayca analiz edebilir ve raporlayabilir. Böylece işletme karar verimliliğinde ölçümlenebilir bir artış gözlemlenir.

Sonuç olarak, İK ve ERP uygulamaları bir araya geldiğinde, işletmelerin İK süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine ve İK verilerini diğer işletme fonksiyonlarıyla entegre etmelerine olanak tanır. Bu da işletmelerin verimliliğini artırır, karar verme süreçlerini iyileştirir ve kaynakları daha etkin bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur.

İlgili Linkler:

Gürşan Gürel - Linkedin Profili399 kez görüntülendi. 01.09.2023  tarihinde eklendi.
Yukarı Dön